Hakkımızda

Yükseköğretim Hukuku, İş Hukuku, Boşanma Hukuku, Yabancılar Hukuku ve Ceza Hukuku başta olmak üzere bir çok alanda hukuki danışmanlık ve takip hizmeti sunuyoruz.

2015 yılında Ankara’da kurulan Akademik Hukuk& Danışmanlık Bürosu, Yükseköğretim ile ilgili üst kurullar Üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve idari personeller arasındaki hukuki uyuşmazlıklara öncelikle vermekle birlikte idare ve vatandaşlar ile işçi-işveren arasındaki sorunlara, imar kentsel dönüşüm ve çevre hukukunu ilgilendiren hususlarda ayrıntılı çalışmalar yapmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

dOÇENTLİK

Etik inceleme, eser inceleme, asgari koşul gibi doçentlik unvanıyla ve doçentlik kadrosuna atanma ile ilgili bütün konularda hukuki hizmet veriyoruz.

denklik

Ön lisans lisans,  yüksek lisans, doktora ve doktora üstü kademelerdeki eğitimlerin tanınması ile ilgili başvurular ve davalar kapsamında hukuki hizmet veriyoruz

disiplin soruşturması

Akademik ve idari personellerin tabii oldukları mevzuat gereği haklarında başlatılan disiplin soruşturmalarda sözlü ve yazılı savunma vb. şekillerde hukuki destek sunuyoruz.

AKADEMİK KADRO

Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik veya idari personellerin kadro, mecburi hizmet, görevlendirme, atama, sözleşme, devir vb. konularda hukuki danışmanlık veriyoruz.

iş hukuku

İşçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda, kıdem tazminatı alacakları, ihbar tazminatı alacakları, hizmet tespiti davası, işe iade davası ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat ve destekten yoksun kalma ile ilgili süreçleri takip ediyoruz.

BOŞANMA hukuku

Boşanmanın sebeplerine göre anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka, çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminatlar ile boşanmada mal paylaşımı gibi konularda takip ve davaları yürütüyoruz. 

ceza hukuku

Cezai soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak verilen ifadeler, tanıklıklar, duruşmalar ve esas hakkındaki mütaalalara karşı yapılacak savunmalar başta olmak üzere muhtemel cezai yaptırımlardan müvekkillerimizi koruyoruz. 

Yabancılar Hukuku

Tahdit kodları ile ülkeye giriş çıkışların engellenmesi, çalışma ve oturum izinlerinin alınması, vatandaşlık başvurularının yapılması, deport kararının kaldırılması  vb. hukuki uyuşmazlıklarda etkili bir şekilde istenilen sonuçlara ulaşılmaktadır.

Son Makaleler

Son yazılan 3 makale aşağıda verilmekle birlikte diğer makalelere, üst kısımda yer alan menülerden ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari […]
ÜAK’ın son dönemlerde FEB (Fresenius Environmental Bulletin) başta olmak üzere bazı dergilere […]
Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla resmiyet […]

Bizimle
İletişime geçin

0538 873 08 96
0546 897 98 16

akademikhdb@gmail.com

Yelken Plaza, Kat:16-17, 139/46, Konya Yolu, Çankaya/ANKARA


×