Ne Yapıyoruz

Başta Yükseköğretim Hukuku olmak üzere İş Hukuku, Ceza Hukuku ile İmar ve Çevre Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

2015 yılında Ankara’da kurulan Akademik Hukuk& Danışmanlık Bürosu, Yükseköğretim ile ilgili üst kurullar Üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve idari personeller arasındaki hukuki uyuşmazlıklara öncelikle vermekle birlikte idare ve vatandaşlar ile işçi-işveren arasındaki sorunlara, imar kentsel dönüşüm ve çevre hukukunu ilgilendiren hususlarda ayrıntılı çalışmalar yapmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

dOÇENTLİK

Etik inceleme, eser inceleme, asgari koşul gibi doçentlik unvanıyla ve doçentlik kadrosuna atanma ile ilgili bütün konularda hukuki hizmet veriyoruz.

denklik

Ön lisans lisans,  yüksek lisans, doktora ve doktora üstü kademelerdeki eğitimlerin tanınması ile ilgili başvurular ve davalar kapsamında hukuki hizmet veriyoruz

disiplin soruşturması

Akademik ve idari personellerin tabii oldukları mevzuat gereği haklarında başlatılan disiplin soruşturmalarda sözlü ve yazılı savunma vb. şekillerde hukuki destek sunuyoruz.

KADRO

Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik veya idari personellerin kadro, mecburi hizmet, görevlendirme, atama, sözleşme, devir vb. konularda hukuki danışmanlık veriyoruz.

iş hukuku

İşçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda, kıdem tazminatı alacakları, ihbar tazminatı alacakları, hizmet tespiti davası, işe iade davası ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat ve destekten yoksun kalma ile ilgili süreçleri takip ediyoruz.

imar ve çevre hukuku

İmar ve kentsel dönüşüm hukuku, yapı denetim(imar barışı), kamulaştırma, ÇED raporlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, çevre kanunundan kaynaklanan idari para cezaları vb. konularda başvuru ve davaları yürütüyoruz. 

ceza hukuku

Cezai soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak verilen ifadeler, tanıklıklar, duruşmalar ve esas hakkındaki mütaalalara karşı yapılacak savunmalar başta olmak üzere muhtemel cezai yaptırımlardan müvekkillerimizi koruyoruz. 

Yabancılar Hukuku

Tahdit kodları ile ülkeye giriş çıkışların engellenmesi, çalışma ve oturum izinlerinin alınması, vatandaşlık başvurularının yapılması, deport kararının kaldırılması  vb. hukuki uyuşmazlıklarda etkili bir şekilde istenilen sonuçlara ulaşılmaktadır.

Son Makaleler

Son yazılan 3 makale aşağıda verilmekle birlikte diğer makalelere, üst kısımda yer alan menülerden ulaşabilirsiniz.

Hukuk büromuzca Ceza ve İdari Dava sürecini yürüttüğümüz müvekkil hakkında Van 4. […]
TSK bünyesinde Üsteğmen olarak görev yaparken hakkında başlatılan ankesör soruşturması gerekçe gösterilerek […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma […]

Bizimle
İletişime geçin

0538 873 08 96
0546 897 98 16

akademikhdb@gmail.com

1071 Plaza, A Blok, No: 68 Çukurambar-Çankaya ANKARA


×