NE YAPIYORUZ ?

Yükseköğretim Hukuku, İş Hukuku, İmar ve Çevre Hukuku ile Ceza Hukuku başta olmak üzere çeşitli alanlarda hukuki destek sağlıyoruz.

2015 yılında Ankara’da kurulan Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, yükseköğretim ile ilgili olarak üst kurullar, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve idari kadrolar arasındaki hukuki uyuşmazlıklara öncelik vermekle birlikte idare ve vatandaşlar ile işçi ve işveren arasındaki sorunlara, imar, kentsel dönüşüm ve yapı denetim vb. hususlardaki problemlere ve cezai soruşturma ve kovuşturmalara hızlı ve hukuka uygun çözümler üretmektedir.

Uzmanlık Alanlarımız

yükseköğretim hukuku

Yükseköğretim’de hem akademisyenler hem öğrencilerin sorunlarını çözüyor hem de bu süreçte görevli ve yetkili olan kamu kurumları nezdinde başvuruların ve itirazların yapılması ile davaların açılmasında katkı sağlıyoruz. Doçentlik sürecinden, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin problemlerine, açılan disiplin süreçlerine, öğrenci değişimlerinden lisans tamamlamalara, kadro atamalarından vakıf üniversitelerinin gereksinimlerine kadar yükseköğretimin bütün konularında hukuki destek vererek yanınızda oluyoruz.

iş hukuku

İşçi, işveren ve üçüncü kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda, kıdem tazminatı alacakları, ihbar tazminatı alacakları, hizmet tespiti davası, işe iade davası ücret, fazla mesai, senelik izin, bayram tatili izni, kötüniyet tazminatı, çalışma izni tazminatı ile iş kazaları nedeniyle ortaya çıkan manevi tazminat ve iş kazaları nedeniyle ortaya çıkan destekten yoksun kalma tazminatı gibi iş hukuku kapsamına giren bütün konularda bilirkişi inceletmeleri, tazminat hesaplamaları, arabuluculuk başvuruları ve davalar ile hukuki hizmet veriyoruz.

imar ve çevre hukuku

İmar hukuku, kentsel dönüşüm hukuku, yapı denetim, yapı kayıt(imar barışı), milli emlak, kamulaştırma, ÇED davaları, çevre kanunundan kaynaklanan idari para cezaları ve benzeri alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara yapılan başvurular, değişen imar planlar ve mevzuat dolayısıyla ortaya çıkan hak kayıplarında kaynaklanan uyuşmazlıklarda net ve somut bir biçimde adli ve idari makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda hukuki destek sağlıyoruz.

ceza hukuku

Ceza mahkemeleri ile savcılıkların görev ve yetkileri kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde müvekkillerimizi savunarak ceza almamaları için gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Bu hususta ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, cumhuriyet savcılıkları, ceza evleri ve vekili olduğumuz kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda her yerde ve her alanda ceza hukukunun hem esas hem de usul mevzuatına hakimiyet noktasında gereklilikleri sağlayarak bütün adımları atıyoruz.

Çalışma Alanlarımız İle İlgili Ayrıntılar

Uzmanlık alanlarımız dahilinde verilen hukuki hizmetler konu başlıkları halinde bilginize sunulmaktadır.

doçentlik

Etik inceleme, eser inceleme, asgari koşul gibi doçentlik unvanıyla ve doçentlik kadrosuna atanma ile ilgili konularda hukuki hizmet veriyoruz.

denklik

Ön lisans lisans,  yüksek lisans, doktora ve doktora üstü kademelerdeki eğitimlerin tanınması ile ilgili başvurular ve davalar kapsamında hukuki hizmet veriyoruz

disiplin soruşturması

Akademik ve idari personellerin tabii oldukları mevzuat gereği haklarında başlatılan disiplin soruşturmalarda sözlü ve yazılı savunma vb. şekillerde hukuki destek sunuyoruz.

kadro

Üst kurul ve yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik veya idari personellerin her türlü kadro, mecburi hizmet, görevlendirme, atama, sözleşme, devir ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve dava hizmeti veriyoruz.

eğitim öğretim

Yatay ve dikey geçişlerle, programların eşdeğerliği ile program ve derslerin açılması , kapatılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve dava hususunda hukuki destek veriyoruz.

vakıf üniversiteleri

Vakıf Üniversitelerinin kuruluş işlemleri, kuruluş taahhüt değişiklikleri, eğitim öğretime başlamak için gerekli işleri yürütmek, satın alma, ihale ve döner sermaye ile ilgili mevzuat çalışması yapmak vb konularda hukuki danışmanlık veriyoruz.

iş hukuku

İşçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda, kıdem tazminatı alacakları, ihbar tazminatı alacakları, hizmet tespiti davası, işe iade davası ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat ve destekten yoksun kalma ile ilgili süreçleri takip ediyoruz.

imar ve çevre hukuku

İmar ve kentsel dönüşüm hukuku, yapı denetim(imar barışı), kamulaştırma, ÇED, çevre kanunundan kaynaklanan idari para cezaları vb. konularda başvuru ve davaları yürütüyoruz. 

ceza hukuku

Cezai soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak verilen ifadeler, tanıklıklar, duruşmalar ve esas hakkındaki mütaalalara karşı yapılacak savunmalar başta olmak üzere muhtemel cezai yaptırımlardan müvekkillerimizi koruyoruz. 

diğer alanlar

Bahsedilen alanlarla birlikte Yabancılar Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, ve Borçlar Hukuku gibi diğer hukuk dallarını ilgilendiren hukuki uyuşmazlıklarda da etili bir şekilde istenilen sonuçlara ulaşılmaktadır.

Son Makaleler

Son yazılan 3 makale aşağıda verilmekle birlikte diğer makalelere, konularına göre oluşturulan ve üst kısımda yer alan menülerden ulaşabilirsiniz.

Bizimle
İletişime geçin

0538 873 08 96
0546 897 98 16

akademikhdb@gmail.com

1071 Plaza, A Blok, No: 68 Çukurambar-Çankaya ANKARA


×