Lisans ve YL Denklik

 • On Binlerce Kişinin Diploması İptal Edildi!

  ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından herhangi bir üniversiteye yerleştikten sonra Kıbrıs’taki başka bir bölüme yatap geçiş yapıp mezun olan on binlerce kişinin diplomaları haber verilmeden askıya alındı. Diploması askıya alınanlar arasında, mimar, avukat, savcı, hakim, doktor, diş hekimi de var. YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu)...

 • Eksik Ders Tespitinde Ders Tamamlama Kararı

  Yurt dışındaki özellikle Mühendislik fakültelerinden mezun olup denklik başvurusunda bulunanlar hakkında YÖK’ün, ekseriyetle STS kararı aldığı herkes tarafından bilinmektedir. YÖK, STS karar alırken gerekçe olarak alınan eğitim kapsamındaki derslerin/kredilerin eksik olduğunu ileri sürmektedir. Başvuru sahibinin derslerinin eksik olduğu varsayımında bile bir kişi tarafından hiç alınmayan...

 • BİLİM ALANI DANIŞMA KOMİSYONU (BAD) VE YÖNERGESİ

  22 Ekim 2018 tarihli ve Denklik Çalıştayının Tahlili : YÖK’ün Denklik Çalıştayında Gözden Kaçanlar adlı makalemizde ( http://akademikhukuk.org/calistayin-tahlili/ ) ; “…YÖK’ün üst düzey yürütücülerinin yapmış olduğu konuşmalar ve Yönetmelik düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; “Alt Komisyon” ların yeni yapılacak düzenlemelerde bulunmayacağı, bunların yerine “Bilim Alanı Danışma Komisyonu”...

 • Denklik Konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu Şikayetine Dair Dilekçe

  Denklik başvuru sahiplerinin en önemli sorunlarından biri de yapmış olduğu başvuruların kamu hizmeti gereklerine uygun incelenmemesi, gereken önemi verilmemesi ve dilekçe ile istenen hususlar konusunda yeterli bilgi/belge alamamasıdır. Bu hususta kurumlar üstü olan TBMMye bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumu söz konusu hukuka aykırılıkları araştırmakla görevlendirilmiş...

 • Yargı Kararı ile Gelen Denklik

  Müvekkilin denklik alması gerektiğini ifade ederek YÖK’e dilekçe ile başvurduktan sonra YÖK, dilekçemizi zımnen reddedip STS kararı alma yönünde işlem yapmıştı. Bu zımnen ret ilk denklik başvurusu sonrasındaki zımnen ret olmayıp ayrıca hukuki zeminde yapılmış olan denklik isteminin reddidir. Ret kararına karşı dava yoluna gidildi....

 • Yurt Dışında Kalış Süresi Eksikliğinden Verilen Red Kararlarının Analizi-2

  Yurt dışında kalış süresinden dolayı red kararlarının değerlendirmesi konusundaki önceki makalemizde yönetmelik maddeleri ve yargı kararları nezdinde bu kararların hukuka aykırı olduğu ortaya konulmuştu. (Önceki makale için denklik makaleleri kısmına bakınız) Bu makalede ise ret kararına dayanak olan 2017 denklik yönetmeliği 7-6/d maddesinde “d) Öğrenim...

Doktora Denklik

 • Doktora Denklikte ÜAK’ın Gün Sayısı Düzenlemesinin Yürütmesi Durduruldu.

  11.04.2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Proseförlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 4. Maddesine yaptığı ekleme sonucu yurt dışında doktora eğitimi alan kişilerin yurt dışında kalış süresinin inceleneceği ve doktora eğitimi süresince adayların en az; Sosyal Bilimler için 200...

 • Doktora Denklik Usul-Esasındaki Değişikliklerin Geriye Yürümezlik ilkesi ve Hukuki Güvenlik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

  Doktora, sanatta yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirme işlemleri ile ilgili incelemeler ÜAK’ın çıkardığı usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Yakın zamanda söz konusu usul-esaslara YÖK’ün yaptığı denklik incelemelerine benzer şekilde eklemeler yapılmıştır. Bu eklemelere m.3’teki inceleme komisyonunun üye sayısının 3’ten 5’e çıkarılması, m.4’tek istenen belgelerin...

Doçentlik Makaleleri

Haksız Yazarlık İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Haksız Yazarlık İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sağlık ve Spor Bilimleri Etik Komisyonunca 2019 yılında incelenen dosyadaki iddia doçentlik başvurusu yapan müvekkilin eserlerinden birinde...

İntihal İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

İntihal İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

            Doçentlik unvanını aldıktan sonra hakkında yapılan bir ihbar üzerine çalışmalarından birinde intihal iddiası gündeme...

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Bulunmadığına Karar Verildi.

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Bulunmadığına Karar Verildi.

Jüri üyesi müvekkilin yayınlarının birbirine benzediğini ve bazılarının birbirinin aynısı olduğunu ileri sürerek adayın duplikasyon yaptığını iddia etmiştir. Çalışmalardaki hasta...

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Müvekkilin yayınlarında araştırma örneklerinin, araştırma yerinin, toplama zamanı ve sürelerinin, verilerin aynı ya da benzer olduğundan bahisle tekrar yayım eyleminde...

Doçentlik Şartları ve Kriterleri

Güzel Sanatlar Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

Güzel Sanatlar Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

I) Başvuru Şartları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yılda iki defa yapılmakta...

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

I) Başvuru Şartları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yılda iki defa yapılmakta...

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

I) Başvuru Şartları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yılda iki defa yapılmakta...

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

I) Başvuru Şartları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yılda iki defa yapılmakta...

Mahkeme Kararları

 • DOÇENTLİK BAŞVURU DOSYASINDA YAPILAN ÖZENSİZLİKLER ETİK İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ! (YANLIŞ BEYAN-İPTAL KARARI)

  Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın bilimsel araştırma ve yayın ettiğine aykırı davrandığı iddiaları üzerine iddialar incelenmek üzere Etik Komisyona gönderilmiştir. Etik Komisyon Müvekkilimin yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunma fiilini islediğine karar vermiş ve akabinde ÜAK Müvekkili başarısız sayılmıştır. Kararın iptali istemiyle Akademik...

 • Türkiye’ye Giriş Yasağı (Ç-141) – Mahkeme Kararı

  Mavi kart sahibi Alman vatandaşı olan müvekkilin Türkiye’ye girişi, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı görülerek kabul edilemez yolcu kapsamında değerlendirildirildiği ve hakkında Ç-141 (Ülkemize Girişi Bakanlık İznine Tabi) tahdit kaydı konulduğundan bahisle yasaklanmıştı. Karara dayanak ise İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personel tarafından yapılan profil...

 • Yurt dışında kalış süresinden ret +YÖK’ün Yargı Kararını uygulamaması – Mahkeme Kararı

  Yurt dışında kalış süresi yetersizliğinden kazanılan dava sonrası yine aynı gerekçe ile ret kararı verilmiş ve yargı kararı uygulanmamıştır. İlk davada “Hal böyle olunca yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomaya denklik verilmesi talebinin, davacının durumuna göre tamamlama eğitimine veya seviye tespit sınavına tabi tutulmaksızın...

 • 3 Yıl 180 AKTS Olduğu İçin Ön Lisans Denkliği Verilmesi Mahkeme Kararı

  Müvekkilin "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" lisans diploması sonrası yapmış olduğu denklik başvurusunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun kararına istinaden "Fizyoterapi Teknikerliği" önlisans denkliği verilmek suretiyle reddedilmesine ilişkin işlemin istemiyle açılmıştır. Her biri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında ders veren öğretim üyelerinden seçilerek oluşturulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alt...

 • Asgari Müfredat Standardının Karşılamadığı Ret Mahkeme Kararı

  Dil ve Konuşma Terapisi mezunu müvekkilin başvurusu diğer ret nedenlerinden farklı olarak asgari müfredat standardının karşılamadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Ret kararının dayanağı olan raporun hukuka aykırı olduğu ayrıntılarıyla iddia edilip ispatlanınca mahkeme Mayıs ayında tarafımıza tebliğ ettiği karar gerekçesinde eğitim programının türü, niteliği ve düzeyi konusunda...

 • Farklı Alandan Verilen Denkliğe Karşı Açılan Dava Mahkeme Kararı

  Müvekkilin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden aldığı yüksek lisans diplomasına “Özel Eğitim” alanında denklik verilmesi ve eğitim alınan alanda denklik verilmesi için 1 yıl staj yapması kararı karşısında verilen denkliğin alınan eğitimle ilgili olmadığı, tamamen farklı alanlar olduğu dolayısı ile eğitim alınan alanda denklik verilmesi...

DİĞER MAKALELER

 • Fazla Mesai Ücreti Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Alınabilir?

  Fazla mesai ücreti genellikle işçilere ödenmeyen bir ücret türüdür. Fazla mesai ücretinin nasıl hesaplandığı, nasıl talep edilebileceği ve alınabileceği konusuna başlamadan önce kısaca fazla mesai kavramını açıklamakta fayda görüyoruz. Fazla Mesai; 4857 sayılı İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları ifade eder....

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

  Sözlük anlamı "zarar ve ziyanı ödeme" olan tazminat terimi, hukuk dilinde, genellikle bir kimsenin şahıs veya mal varlığında iradesi dışı meydana gelen eksilmenin telafisi için zarardan sorumlu kişinin yerine getirmesi gereken edim anlamında kullanılmaktadır. Tazminat kısaca, hukuka aykırı bir eylem sonucunda ortaya çıkan maddi veya...

 • Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memurun davasını kazandık

  Bir polis memuru, 2016 yılında ihraç olduktan sonra, emeli olmak için SGK'ya başvurmuş ancak SGK emekli maaşı bağladığı halde, 5434 sayılı Kanunun 89/2 bendi gereğince, hizmetleri için birleştirilen hizmet olduğu gerekçesiyle, ikramiye ödememiştir. Genel olarak uygulamada, hizmetler içinde, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir hizmet yani SSK'lı veya Bağ...

 • ÖĞRETMENLERİN BAKİYE HESAP ALACAĞI VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI

  Son zamanlarda özellikle Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin  maddi sıkıntılardan dolayı  işten çıkarıldıkları  görülmektedir. Herhangi bir haklı neden olmadan bu şekilde Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin işten çıkarılması ciddi mağduriyetler oluşturmaktadır. Hukuk devleti olmanın gereği olarak işten çıkarma işlemi sonrası haksız fesih ile işten çıkarılan...

 • ANLAŞMALI BOŞANMA

     BOŞANMA     Boşanma  evliliğin yasal olarak sonlandırılması anlamına gelir. Yasal olarak boşanabilmek için boşanma davası açılmalıdır. Boşanma davası açılmadan yasal evlilik süreci sonlandırılamaz. Sadece eşlerden birinin ölmesi durumunda bu durum geçerli değildir.Bu halde boşanma davası açılmadan da taraflar boşanmış sayılır. Boşanma süreci boşanacak tarafların...

 • Konkordato ve İşçi Hakları

  İflas ve iflasın ertelenmesi çok duyduğumuz ifadeler olmakla birlikte son zamanlarda sıkça gündeme gelen konkordato çok da alışık olmadığımız bir kavram. Makalemizde borç içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler için “konkordato ilan etme müessesesi nedir?” ve "konkordato ilanının işyeri çalışanlarına etkisi nedir?” sorularının yanıtını vermeye...

× Powered by QuadLayers