Üniversitelerin Ya Da Diğer Kurumların İstediği Savunmalarda Dikkat Edilecek Hususlar

Bu etik kurul savunma örneği taslağı bilimsel araştırma ve yayın etiği konularında hakkında inceleme yada soruşturma başlatılan kişilerce gereği gibi doldurulup imzalanarak ilgili kuruma verilebilir. Burada en çok savunma yada itiraz verilen 3 kurum gösterilmişse de hangi kuruma verilecekse o kurumun adı muhatap olarak yazılmalıdır.

İntihal, sahtecilik, çarpıtma, haksız yazarlık, tekrar yayım, dilimleme yanlış ve yanıltıcı beyan, akademik teamüllere aykırılık, etik kurul izninin olmaması, çalışma yaparken destek veren kurum ve kişileri belirtmemek, çalışma yaparken ilgili mevzuata aykırılık yada kurumlardan izin almamak şeklindeki eylemlerle ilgili olarak tarafınıza isnat edilen suçlamalarda başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi olmak üzere benzer şekilde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul’un yada ilgili üniversitenin etik yönergesi çerçevesinde eylem tanımındaki unsurlar üzerinde durulmalıdır.

Etik kurul savunmaları ya da etik komisyon savunma örneğinden yararlanırken emsal etik komisyon kararları ya da yargı kararları ile desteklemek de savınızın dikkate alınması açısından önem arzetmektedir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA/

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA/

…………..ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 

İLGİ                              :………….tarihli ve …………sayılı yazınız

KONU                          :İlgi yazı ile tarafımdan istenen savunma hk.

AÇIKLAMALAR        :

 

1-      İlgi yazınız ile tarafımdan …………kodlu çalışmalarımla ilgili savunma istenmiştir. Tarafıma gönderilen yazı incelendiğinde jüri üyelerinin …………………………şeklindeki iddialarının olduğu görülmektedir. Bu bakımdan aşağıda öncelikle hakkımdaki isnatlara kısa ve net cevaplar verilecek ardından bu hususların neden etik ihlal eylemleri ile ilişkilendirilemeyeceği anlatılacaktır.

2-      BU KISIMDA JÜRİ ÜYELERİNİN İDDİALARINA CEVAPLAR YER ALMALIDIR.

Olaylar kısaca anlatılmalı, sorumlular belirlenmelidir.

3-        BU KISIMDA ETİK MEVZUATIYLA İDDİALARIN UYUŞMADIĞI AÇIKLANMALIDIR.

İntihal, sahtecilik, çarpıtma, haksız yazarlık, tekrar yayım, dilimleme yanlış ve yanıltıcı beyan, akademik teamüllere aykırılık, etik kurul izninin olmaması, çalışma yaparken destek veren kurum ve kişileri belirtmemek, çalışma yaparken ilgili mevzuata aykırılık yada kurumlardan izin almamak şeklindeki eylemlerle

4-       BU KISIMDA EMSAL YARGI KARARLARI, KOMSYON KARARLARI YA DA DOKTRİN KARARLARINDAN BAHSEDİLMELİDİR.

 

SONUÇ VE TALEP        :

Ayrıntılı olarak yaptığım açıklamalar çerçevesinde savunmam yeterli görülerek hakkımda etik ihlalde bulunmadığıma ilişkin kararın verilmesi ve sürecimin devam etmesi hususunu saygıyla arz ederim……/……/2023

İsim Soyisim

Adres:

GSM

E-Mail:

Ek :

1- ……….

2- …………

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×