Anayasa Mahkemesinin 14 Ocak 2015 tarihli ve 2015/6 sayılı kararıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, […]
İhale yetkilisince ihale onayı verildiği andan itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ile taraflarca imzalanıp notere […]
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa mahkemesine bireysel başvuru kurumunun ilk amacı, temel hak ve özgürlükleri […]
×