Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından Yükseköğretim alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şunlardır; Yurtdışındaki yükseköğretim […]
Doçentlik Süreci Doçent olma yolunda karşılaşılan ; dosya hazırlama, etik izinler, Üniversitelerarası Kurula yapılacak müracaatlar, […]
İDARE HUKUKU Demokratik hukuk devletinde idarenin tüm faaliyeti hukuka bağlı olup, yargının denetimi altındadır. İdare, […]
İş hukuku; iş ilişkilerini düzenleyen kuralların bulunduğu hukuk dalıdır. İşçi-işveren ilişkisi içerisinde işçinin korunması, ekonominin […]
Ceza Hukuku en temel insan haklarından sayılan kişi özgürlüğünün kısıtlanması ve çeşitli biçimlerde maddi ve […]
×