Müvekkilin “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” lisans diploması sonrası yapmış olduğu denklik başvurusunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararına […]
Dil ve Konuşma Terapisi mezunu müvekkilin başvurusu diğer ret nedenlerinden farklı olarak asgari müfredat standardının […]
Müvekkilin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden aldığı yüksek lisans diplomasına “Özel Eğitim” alanında denklik verilmesi […]
×