Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor […]
Kosova Iliria Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 192 (yüz doksan […]
×