Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği’nin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3 maddesinde; “i) Mezuniyet […]
Bulgaristan ”Konstantin Preslavsky Üniversity of Shumen” üniversitesi “Dil ve Konuşma Terapisi” alanı mezunu olan müvekkilin, […]
Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 201  gün olarak […]
×