Danıştay Onikinci Daire Esas : 2015/654 Karar : 2018/3551 Tarih : 04.10.2018 İstemin Özeti : […]
Danıştay BEŞİNCİ DAİRE Esas : 2016/7742 Karar : 2018/16963 Tarih : 30.10.2018 Dava, 4. sınıf […]
DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No: 2015/1532 Karar No: 2019/736 Özeti: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “disiplin cezalarının […]
Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü ile düzenlenen eylemler kapsamında göreve içki içip geldiği iddiasıyla hakkında disiplin […]
Adıyaman İdare Mahkemesi E:201/48 K:2019/368 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun “Disiplin kurullarının teşekkülü” başlıklı 53/E maddesi 6. […]
Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2019 tarihli kararına konu davada Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun 27.12.2013 tarih […]
Mecburi hizmet yükümlülüğünün başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemeyecek iken, eş durumu ve sağlık mazereti olması durumunda, mecburi hizmet yükümlülüğü, başka yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilebilir.
×