Başvuru Dönemi       : Mart 2020 Uluslararası İktisat

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Uluslararası İktisat

İddiaya Konu İhlal    : İntihal (m.4/1-a), Tekrar Yayım(m.4/1-ç), 

İddianın özeti             : * B.3 kodlu eser ile C2.4 kodlu eserdeki benzer paragraflar olduğu gerekçesiyle intihal yapıldığı iddia edilmektedir “ii) Aynı veri dönemi kullanılmış.”, “Neredeyse aynı ülke grubu değerlendirmeye alınmış.”, “Aynı konular incelenmiş”, “Bu benzerliklere ilaveten, sonradan yayınlanmasına rağmen Kaynakça dahil hiçbir yerde A.3 kodlu yayından bahsedilmemekte atıf yapılmamaktadır. Bu da, okuyucuyu ve hakemi yanıltarak B.3’ün yazarların bu konuda yapmış olduğu ilk yayını ve bu çalışmanın ilk kez yapılıyor olduğu izlenimi vermektedir.”

 * “B.3 kodlu yayının A.3’e kıyasla Tekrar Yayım olduğu ve bu nedenle Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Madde-4-(1)-ç) kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.”.

Komisyon Tarihi      : 09.09.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×