Mahkemenin 11/12/2020 tarihli kararında kısaca;

Müvekkilin B.2, C.2.4 ve E.1 kodlu çalışmalarda tekrar yayım eylemini gerçekleştirmek suretiyle etik ihlalinde bulunduğu yönünde rapor düzenlemesi üzerine dosyanın Doçentlik Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu’na gönderildiği, anılan komisyonca 13/12/2019 tarihinde davacının tekrar yayım eylemini gerçekleştirmek suretiyle etik ihlalinde bulunduğuna karar verilerek bu durumun 23/12/2019 tarih ve E.14811 sayılı yazıyla davacıya bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dosyanın gönderildiği bilirkişilerce “Bir çok benzer çalışmada görüldüğü gibi, çalışmanın ön sonuçları finans sempozyumu bildirisinde verildikten sonra daha kapsamlı ve ekonometrik bir modelle hesaplanan bulgular makale haline getirilmiştir. Her iki çalışmanın da aynı tarihlerde yayınlanması ve yayın sürecinde geçen zaman dikkate alındığında, adayın çalışmalarında birbirlerini kaynak olarak göstermesinin teknik olarak mümkün görülmemiş olup, sonuçta bu yayınlarla ilgili intihal ve dilimleme belirlenmemiştir. Sonuç olarak B-2 ve A-11 kodlu eserlerin bazı paragraflarında benzerlik görülmekle birlikte, her iki eserin tamamı değerlendirildiğinde gerek amaç gerekse yöntem ve sonuçlar itibari ile birbirlerinden ayrı çalışmalar oldukları, yapılan eylemin intihal olarak değerlendirilmeyeceği, ancak adayın doktora çalışmasından çıkartılan C-2.4 kodlu yayını puan kapsamına alarak beyannamesinde hatalı bir şekilde gösterdiği, diğer çalışmalarında da dilimleme, etik dışı uygulama ve intihal eyleminin bulunmadığı…” tespitlerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup bu karar ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİ’nin diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 30/03/2021 tarihinde kesinleşmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×