Dava, “Sağlık Bilimleri” temel alanı “Radyoloji” Bilim alanından Doçentlik Sınavına başvuran davacı tarafından, “Sağlık ve Spor Bilimleri Etik Komisyonunca XXX nolu karar ile hakkında verilen etik ihlal kararının iptali için açılmıştır.

D2, D3, D4  ve D5 için adayın asgari başvuru şartlarının sağlandığına ilişkin beyannamede “Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi” koşul  2a kapsamına dahil ettiği bu eserlerin bu kapsama girmediği ve özgün araştırma makalesi olmadığını bildirmiş olup bu eserlerin derleme, özel konu anlatımı ve vaka takdimi olduğunu belirtmiştir. Buna binaen adayın toplamda 4 puan alıp bu koşul için gerekli olan 8 puanı karşılamadığını, dolayısıyla adayın etik ihlal, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu, eser E1 ve E2 için de asgari koşulları sağlamakla birlikte koşul 9b kapsamına “Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır” uymadığını ve adayın sadece bir eser için puan alabileceğinin belirtildiği, davacıya ait dosyanın incelenmek üzere Etik Kurul’a gönderildiği, davacının savunmasının alındığı, söz konusu iddialar bakımından üç uzmanın görüşünün alındığı, yapılan incelemeler sonunda Etik Komisyonunun XXX sayılı toplantısında; “D2, D3, D4, D5 nolu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 4/2-j maddesinde “Akademik atama ve yükselmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak yoluyla etik ihlalde bulunduğuna” oybirliği ile karar verildiği, bu kararın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca da uygun bulunduğu ve anılan kararla davacıya Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7/6. maddesi gereğince doçentlik başvurusundan başarısız sayıldığının bildirilmesi üzerine dava açılmıştır.

Davamızda E1 ve E2’nin aynı toplantıda sunulan bildiriler olduğu ve bunlardan sadece bir tanesine puan verilmesi gerekirken DBS sistemi tarafından otomatik olarak her iki bildiriye de puan verildiği, Eser D2, D3, ve D5’in derleme, D4’ün ise vaka takdimi eserleri olduğu, Beyanname ekinde davacı tarafından bu şekilde belirtilmesine rağmen Asgari Başvuru Şartlarının Sağlandığına İlişkin Bildiri Formunda (Beyanname) bu makalelerin özgün makale kısmında görüldüğü ve DBS sitemi tarafından otomatik olarak puanlandığı, Otomatik puanlama ve bu nedenle “1. Ulusal Makale” başlığı altındaki asgari şartların sağlanmasının sistemin hatası olduğu, yüklenen bu eserlerin (eserlerin yapısı doğru belirtilmiş olmasına rağmen) sistem tarafından puanlanmasının bir etik hata ya da yanlış belge sunma olarak kabul edilmemesi gerektiği açıkça ortaya konulmuş olup bilirkişilerde bu yönde rapor hazırlamıştır.

Bu itibarla Ankara 18. İdare Mahkemesince 28/11/2020 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×