Dava; ”Su Ürünleri” temel bilim alanından Doçentlik Sınavına başvuran müvekkil adına, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın ….. tarihli ve ….. sayılı yazısına istinaden hakkında açılan dosya kapsamında, iddiaya konu olan A11-B21, A15-B25, A25-B24, A26-B22 ve A39-B20 yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 4/1-e maddesinde belirtilen tanım haksız yazarlık fiilini işlediğinden bahisle etik ihlalde bulunduğunun tespitine ilişkin Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu’nun … tarih ve … sayılı toplantısında alınan kararın davalı idarece uygun bulunması üzerine, müvekkilin Doçentlik Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 6. fıkrası uyarınca doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı işleminin iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde açılmıştır.

Davada, bildirilerden üretilen makalelerde yer alan yazar sayı ve sıralamalarının farklı olmasının farklı aktif katkılardan kaynaklandığı, bu katkıların açıkça gösterildiği, yazarların feragatlarının ve beyanlarının bu hususları ortaya koyduğu  ”Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.” olarak tanımlanan eylemin söz konusu olmadığı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu açıklamalar ışığında, bilirkişiler de müvekkilin iddiaya konu eserlerinin doçentlik sınavı için gerekli asgari koşulları karşıladığının belirlendiği ve eserlerinin nitelik ve nicelik bakımından yeterli bulunduğu yönünde görüş ve kanaatte bulunmuşlar ve etik ihlal olmadığını raporlamışlardır.

Ankara 14. İdare Mahkemesi söz konusu nedenle 13.05.2020 tarihli kararı ile Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu’nca alınan karar üzerine verilen doçentlik başvurusunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görmemiş ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×