Başvuru Dönemi       : Ekim 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : KBB

İddiaya Konu İhlal    : Dilimleme(m.4/1-d), Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak (m.4/2-ğ)

İddianın özeti             : * A.1 ve A.3 ve A.2 ve A.5 kodlu eserlerdeki verilerin benzer olduğuna ilişkindir. Jüri üyesi eserlerin verilerinin 20 Wistar Albino sıçanından alındığını ileri sürüp bu durumu dilimleme olarak nitelendirmiştir.

* A.2, A.5 ve A.6 Kodlu Çalışmaların Etik Kurul İzinleri sistemde gÖrülmemiştir.

* A.1, A.2, A.3, A.5 ve A.6 Kodlu Yayınların Benzer Hayvan Gruplarında Yapıldığı dilimleme söz konusu olduğu

* Deney hayvanlarının farklı organlarında çalışma yapılabilmesi için farklı etik kurul izinlerinin alınması gerektiği iddiasına edilmiştir.

Savunma İstenme Tarihi     : 17.03.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×