Başvuru Durumu: Başvuru Sonlandı, İlgili Başvuru Belgesinin ÜAK’a Ulaşması Bekleniyor

Bu ifade doçentlik başvurunuzun sistem üzerinden tamamlandığı anlamına gelmektedir. Ancak başvurunuzun tamamlanması için ÜAK’a bazı belgeler gönderilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda ÜAK bazı belgelerin elden teslimini istemektedir. Dolayısıyla başvuru dilekçesinde gönderilmesi gereken belgeler başlığı altında bu belgelere yer vermektedir. Bu belgelerin başvuru süresi içerisinde ÜAK’a elden teslimi ya da kargoya verilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; bazı yabancı dil belgeleri geçmiş tarihli olduğu için sistemden çekilememekte, veyahut farklı bir dilde olduğu için belgenin aslına ihtiyaç duyulmaktadır. Başvurunun tamamlanması için bu belgelerin süresi içerisinde ÜAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Durumu: Başvuru Sonlandı, İlgili Doçentlik Biriminde İncelemede

Bu ifade doçentlik başvurunuzun tamamlandığı anlamına gelmektedir. Bu bilginin istemde görünmesi halinde ÜAK’a göndermeniz gereken bir belgenin olmadığı, jüri atanmak üzere beklemeniz gerektiği anlamına gelmektedir. DBS üzerinden süreci takip etmeniz önerilir.

Başvuru Durumu: Başvuru Süreciniz Donduruldu

Bu ifade doçentlik başvurunuzun daha önce hakkınızda açılmış olan bir davadan dolayı durdurulduğu anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere terör örgütü üyeliği sebebiyle hakkında ceza mahkumiyetine karar verilmiş adaylar ile kamu görevinden aynı sebeple ihraç edilmiş adaylar doçentlik başvurusu yapamamakta tespit edilmesi halinde iptal edilmektedir. ÜAK tüm başvuru yapan adaylar ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile yazışmakta ve haklarında dava olup olmadığı sorgulanmaktadır. Başvuran aday hakkında daha önce açılmış bir dava varsa süreci dondurulmakta ve bu davanın içeriği sorgulanmaktadır. ÜAK tarafından terör ile ilgili olmayan icra, boşanma vb. dosyalarda da süreci dondurduğunu görmekteyiz. Haklarında terör örgütü üyeliği sebebiyle davası olmayan adayların bir an önce ÜAK ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Başvuru Durumu: Jüri Sürecinde

Bu ifade doçentlik başvurunuzda belge eksiği olmadığını ve jüri atanmak üzere Doçentlik Komisyonuna dosyanın teslim edildiği anlamına gelmektedir. Doçentlik Komisyonu tarafından, süresi içinde başvurusunu tamamlayan adaylardan her biri için, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri kurulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde jüri, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulur. Jürinin üç kişi olarak teşekkül ettirilememesi halinde en yakın bilim/sanat alanından tamamlanmak suretiyle üç asıl ve bir yedek üyeden jüri oluşturulur.

Başvuru Durumu: Adayın Başvurusu Etik İncelemede

Sistemde yer alan bu ifade jüri üyesi ya da dışardan ihbar yoluyla yayınlarınızda bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarının bulunduğu anlamına gelmekte ve incelemeye alındığınızı duyurmaktadır. Jürinin bilimsel araştırma ve yayın etiğinin ihlal edildiği yönündeki değerlendirme raporları ya da şikayet/ihbar dilekçeleri ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından incelenir. İlk etapta sizden iddialar ile ilgili savunma istenmektedir. Bu savunmada profesyonel anlamda yardım almanızı tavsiye ederiz. İddialar sonucunda yapılan incelemede haklı bulunan adayın süreci kaldığı yerden devam eder ve sistem tekrar jüri sürecine döner.

Başvuru Durumu: Etik İhlal Sebebiyle Başvuru İptal Edilmiştir

Sistemde yer alan bu ifade savunmanızın kabul görmediğini anlamına gelmektedir. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayın başvurusu iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken, müracaatını izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Yeniden doçentlik başvurusunda bulunan aday etik ihlal tespitine konu olan yayınlarını belirtmekle yükümlüdür. Aday, yanlış beyan dışında, etik ihlal tespitine esas olan yayınlarını beyannamede kullanamaz. Alınan karar aynı zamanda disiplin soruşturması için bağlı bulunduğunuz kuruma gönderilir.  Alınan karara karşı tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda dava açma hakkınız mevcuttur. Bu karar üzerine Müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken, müracaatını izleyen üçüncü dönem doçentlik başvurusunda bulunabilir. Örnek: 2022 Ekim döneminde başvuran ve etik ihlal kararı gereğince başvurusu iptal edilen aday en erken 2024 Mart başvuru döneminde doçentliğe başvurabilir.

Başvuru Durumu: Asgari Koşulları Sağlamadığı Gerekçesiyle İptal Edildi

Sistemde yer alan bu ifade herhangi bir jüri üyesi tarafından asgari başvuru koşullarını sağlamadığınız yönünde rapor düzenlendiği anlamına gelmektedir. Bu raporun asıl ya da yedek jüri üyesi tarafından doldurulması arasında bir fark yoktur. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri raporu/raporları isimleri gizlenerek Doçentlik Komisyonu kararı ile birlikte elektronik ortamda adayın erişimine açılır. Raporun hatalı olduğunu düşünen adaylar itiraz ve dava hakkını kullanabilirler. Alınan karara karşı elektronik ortamda tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda dava açma hakkınız mevcuttur.

Başvuru Durumu: Eser İnceleme Sonuçlandı: Başarılı

Doçentlik Eser İnceleme Raporları jüri üyeleri tarafından tamamlanan adayların eser inceleme sonuçları, her ay yapılacak ÜAK Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar sonrasında Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacaktır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. Sistemde yer alan bu ifade doçentlik başvurunuzun başarılı olarak sonuçlandığı anlamına gelmektedir. Eser inceleme sonucunda başarılı olan adaylara Doçentlik Belgesi düzenlenmesi için eser inceleme sonuçları Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden duyurulduktan sonra, adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Doçentlik Belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Düzenlenmesi gereken bu belgeler ÜAK’ın sitesinde yer almaktadır.

Başvuru Durumu: Eser İnceleme Sonuçlandı: Başarısız

Sistemde yer alan bu ifade doçentlik başvurunuzun başarısız olarak sonuçlandığı anlamına gelmektedir. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Başvuruda erişime açılan jüri üyelerinin raporları sübjektif ise dava açılabilir. Alınan karara karşı elektronik ortamda tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda dava açma hakkınız mevcuttur.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak etik inceleme sürecinde savunmaların hazırlanması konusunda adaylara yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda etik inceleme ve asgari koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen adayların davalarının açılması ile eser incelemede başarısız olan adayların davalarının açılması hususunda hizmet vermekteyiz.

***ÜAK başvuru durumlarına ilişkin yazıları sürekli değiştirdiği için farklı bir yazı bulunuyorsa yorum olarak paylaşırsanız cevap verlecektir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×