ÖNEMLİ HUSUSLAR

Üniversitelerarası Kurul’un 12.06.1987 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim dalından doçentlik sınavına başvurulamamaktadır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 2/b bendinde “…Doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,” hükmü düzenlenmiştir.

Doçent adayları özgeçmiş ve eserler listesinde akademik çalışmalar ile ilgili tüm eserlerini belirtmek zorundadırlar. Daha önceki dönemlerde doçentlik sınavına başvurup, haklarında etik ihlalde bulunduklarına karar verilen adayların, bu yayınlarını yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekir.

Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 tarihli toplantısında daha önce farklı bir bilim alanından doçentlik sınavına başvurarak başarılı olan adayların yeni başvurularında doçent unvanını almasını sağlayan yayın listelerinin yeni jüri üyelerine gönderilmesinin uygun olduğuna karar verildiğinden, bu durumda olan adayların eski yayın listelerini başvuru sırasında Başkanlığımıza teslim etmeleri ve jüri üyelerine göndermeleri gerekmektedir.

Üniversitelerarası Kurul’un 24.12.1993 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca jüriler belli olduktan sonra “kodlama hatası” yaptıklarını belirterek başka dallardan jüri oluşturulmasını isteyen adayların müracaatları gündeme alınmamaktadır.

Doçentlik sınavına başvuran bir adayın sınavı devam ederken (eser/sözlü sınavı sonuçlanmadan) aynı veya farklı bilim alanından yeni dönemde doçentlik sınavına başvuramaz.

Doçentlik sınavının eser aşamasında başarılı olup sözlü sınavında başarısız olan aday, bir sonraki dönemde geçmiş olduğu bilim alanından sözlü sınavı ile yeni bir bilim alanından eser aşamasına aynı anda başvuruda bulunamaz.

Doçentlik eser incelemesi aşamasından başarılı olup sözlü sınavda başarısız olan ve takip eden dönemlerde farklı bilim alanından başvurarak doçent olan bir kişi yarım bıraktığı bilim alanından doçentlik sınavına tekrar başvuramaz.

Daha önce farklı bir bilim alanından doçentlik sınavına başvurarak başarılı olan adayların yeni başvurularında doçent unvanını almasını sağlayan yayın listelerinin yeni jüri üyelerine gönderilmesi gerekir.

Eser aşamasında başarısız olan adayın yeni başvurularında jürisi tamamen değiştirilir.

Aday hakkında etik ihlal iddiasında bulunan jüri üyesinin iddiasının doğru olmaması halinde jüri üyeliği sonlandırılır.


Etiketler

doçentlik, doçentlik davası, doçentlik süreci, yardımcı doçent, doçentlik sınavı, doçentlik sözlü sınav, doçentlik kriterleri, doçentlik sınav yönetmeliği, üniversitelerarası kurul, yükseköğretim kurulu, YÖK, lisansüstü tez, makale, bildiri, uluslararası makale, yayın, akademik kadro, üak yönetim kurulu, doçentlik sınav komisyonu

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×