Müvekkilin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden aldığı yüksek lisans diplomasına “Özel Eğitim” alanında denklik verilmesi […]
Gıyabi eğitim alan müvekkilin denklik başvurusu açıköğretim olarak değerlendirilmiş ve klasik bir gıyabi eğitimden dolayı […]
YÖK Alt Komisyonu tarafından için hazırlanan raporda müvekkilin yurt dışında kalış süresi haftasonları ve resmi […]
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından herhangi bir üniversiteye yerleştikten sonra Kıbrıs’taki başka bir […]
Yurt dışındaki özellikle Mühendislik fakültelerinden mezun olup denklik başvurusunda bulunanlar hakkında YÖK’ün, ekseriyetle STS kararı […]
22 Ekim 2018 tarihli ve Denklik Çalıştayının Tahlili : YÖK’ün Denklik Çalıştayında Gözden Kaçanlar adlı […]
Denklik başvuru sahiplerinin en önemli sorunlarından biri de yapmış olduğu başvuruların kamu hizmeti gereklerine uygun […]
Müvekkilin denklik alması gerektiğini ifade ederek YÖK’e dilekçe ile başvurduktan sonra YÖK, dilekçemizi zımnen reddedip […]
Yurt dışında kalış süresinden dolayı red kararlarının değerlendirmesi konusundaki önceki makalemizde yönetmelik maddeleri ve yargı […]
İptal kararları, iptal edilen idari işlemi tesis edildiği tarihten itibaren hükümsüz hale getirirler. Bu bağlamda, […]
×