Tarafımızca, Tasarım Bilim Alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkilin, etik ihlalde bulunduğundan bahisle başvurusunun reddine ilişkin […]
Müvekkilin tekrar yayım etik ihlalini gerçekleştirdiğinden bahisle yapmış olduğu doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin … […]
Müvekkilin, Mimarlık Bilim Alanından yaptığı doçentlik başvurusu sonucunda eser inceleme aşamasında asgarî koşulları sağlamadığı gerekçesiyle […]
“Sağlık Bilimleri” temel alanı “Radyoloji” Bilim alanından Doçentlik Sınavına başvuran müvekkil adına, “Sağlık ve Spor […]
Sağlık Bilimleri Temel Alanı 1032.02 kodlu Dahili Hastalıklar Hemşireliği Bilim Alanında yaptığı doçentlik başvurusu hakkında […]
Kimya bilim alanında yapılan doçentlik başvurusunun asgari koşulları taşımadığından bahisle iptal edilmesine ilişkin …… günlü, […]
Turizm alanında doçentlik sınavına yapılan başvuru sonucu müvekkilin yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunma fiilini işlediğinden […]
Sağlık Bilimleri Temel alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, […]
×