Başvuru Dönemi       : Mart 2020 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın […]
Başvuru Dönemi       : Mart 2020 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın […]
Başvuru Dönemi       : Mart 2020 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın […]
Fen ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanında yaptığı doçentlik başvurusu hakkında davalı idarece görevlendirilen üyelerden oluşan […]
Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında, doçentlik başvurularında adayların kitap, makale ve bildiri gibi […]
Adayın Temel Alanı : Hukuk İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a), Dilimleme(m.4/1-d), ve Tekrar Yayım(m.4/1-ç) İddianın […]
Adayın Bilim Alanı : Güzel Sanatlar Eğitimi Başvuru Dönemi : Mart 2020 İddiaya Konu İhlal   : İntihal […]
İdare Mahkemesi, sağlık alanında başvurulan doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında başarısız sayılması işlemini bilirkişi raporuna istinaden […]
Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde, doçentlik başvurusunda bulunan müvekkil adına; dilimleme yoluyla etik ihlalinde bulunduğu […]
×