Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari koşuldan bırakmaları ve […]
ÜAK’ın son dönemlerde FEB (Fresenius Environmental Bulletin) başta olmak üzere bazı dergilere şaibeli ifadesini kullanıp, […]
Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla resmiyet kazanan yağmacı dergilere […]
Dosyaya sunulan bilirkişi raporunu hükme esas alan İdare Mahkemesi karar gerekçesinde şu değerlendirmelere yer vermiştir: […]
Progress in Nutrition adlı dergide yayınlanan makalesini doçentlik başvurusunda beyan eden aday, bu derginin yağmacı/şaibeli […]
Applied Ecology and Environmental Research adlı dergide yayınlanan 4 makalesini doçentlik başvurusunda kullanan adayın doçentlik […]
Spor Bilimleri bilim alanından yaptığı doçentlik başvurusu; “Asian Journal of Education and Training”, “International Journal […]
DAVANIN ÖZETİ         : Davacı tarafından, Ocak 2021 döneminde “Makro İktisat” bilim alanında doçentlik başvurusunun eser […]
DAVANIN ÖZETİ         : Davacı tarafından, Ekim 2019 döneminde “Mühendislik” temel alanı “Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği” […]
DAVANIN ÖZETİ         :  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından, […]
×