İdare Hukuku, idarenin idari nitelikteki işlem, eylem ve sözleşmelerine uygulanan bir hukuk dalıdır. İdare hukukunda […]
Doçentlik başvurusunda bulunan ve unvan almak isteyen her akademisyenin başvuru değerlendirme süreçlerinde doçentlik başvuru dosyalarının […]
Anayasa Mahkemesi 13/10/2022 tarihinde E.2022/87 numaralı dosyada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/A maddesinin ikinci fıkrasının; (a) bendinin […]
1-  Adayın Sağlaması Gereken Genel Şartlar Doktor öğretim üyeliğine atanmak isteyen aday öncelikle Öğretim Üyeliğine […]
Araştırmam İçin Etik Kurul Onayına İhtiyacım Var Mı? Bir araştırmanın/projenin Etik Kurul incelemesi ve onayı […]
 Bu etik kurul savunma örneği taslağı bilimsel araştırma ve yayın etiği konularında hakkında inceleme yada […]
Yükseköğretim kurumlarında yapılacak disiplin soruşturmaları ve verilecek nihai kararlara ilişkin ayrıntılar her ne kadar 2547 […]
Hukuk Ofisimizin avukatlarından Av. Ezgi KARATAŞ tarafından Akademide Etik Derneğinin söyleşisinde etik ihlallerle ilgili yasal […]
Başvuru Durumu: Başvuru Sonlandı, İlgili Başvuru Belgesinin ÜAK’a Ulaşması Bekleniyor Bu ifade doçentlik başvurunuzun sistem […]
DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ 1-Sağlık meslek lisesi müdürlüğü için yönetmelikte aranan tabip ya da sağlık yüksek […]
×