25.04.2020 ve 27.04.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2 ayrı kararında Kararında YÖK’ün kalış süresinden dolayı tesis […]
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile diploma denklik konusunda sorun teşkil eden iki konu […]
Bosna Hersek’te bulunan International University of Travnik ”Insaat Mühendisligi” bölümünden mezun olan müvekkilin diplomasına denklik verilmesi istemiyle yapılan başvurunun eğitime […]
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği’nin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3 maddesinde; “i) Mezuniyet tanıma belgesi: Yurtdışındaki bir yükseköğretim […]
Bulgaristan ”Konstantin Preslavsky Üniversity of Shumen” üniversitesi “Dil ve Konuşma Terapisi” alanı mezunu olan müvekkilin, diplomasına denklik verilmesi talebiyle yapmış […]
Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 201  gün olarak tespit edildiği ve bu şekilde […]
Kosova Iliria Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 192 (yüz doksan iki) gün olarak tespit edildiği […]
Makedonya South East European Universitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan müvekkil tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun eğitime […]
Makedonya Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan müvekkilinin denklik belgesi verilmesine yönelik başvurusunun, hukuk alanında yapılacak olan seviye tespit sınavından […]
Yurt dışında kalış süresi yetersizliğinden kazanılan dava sonrası yine aynı gerekçe ile ret kararı verilmiş ve yargı kararı uygulanmamıştır. İlk […]
×