İSTEMİN ÖZETİ :İran uyruklu olan davacı tarafından, uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin İzmir Valiliği İl […]
Mavi kart sahibi ve Almanya vatandaşı olan müvekkilin 08.01.2017 tarihinde Türkiye’ye girmek isterken, İstanbul Sabiha […]
Ülkemize her yıl binlerce Yerli (Mavi Kartlı, Çifte Vatandaş ) – Yabancı turistler gelmekte jeopolitik […]
Başvuru Dönemi       : Mart 2020 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın […]
Dava, “Sağlık Bilimleri” temel alanı “Radyoloji” Bilim alanından Doçentlik Sınavına başvuran davacı tarafından, “Sağlık ve […]
Dava, Mart 2019 döneminde “Sosyoloji” bilim alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkil tarafından, doçentlik başvuru dosyasında […]
×