Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit […]
İşçiye ödenecek ücret, asgari ücretin altında olamayacağı için asgari ücretle çalışan işçilerin ücret artışları konusunda […]
Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı alabilir. Hukukumuzda evlenen kadınların iş sözleşmelerini feshedilmelerine […]
2018 yılında çıkan ilk Bedelli Askerlik Kanununa (7146 sayılı Kanun) göre “bedelli askerlik hükümlerinden yararlananların […]
Kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunumuzun 14. maddesinin birinci fıkrasının beş nolu bendinde, 506 […]
Kütahya İdare Mahkemesi’nin 17/12/2019 Tarihli ve E: 2019/279, K: 2019/758 Sayılı Kararı : “…öğretim elemanlarının […]
Ankara 16. İdare Mahkemesi 09/09/2020 Tarihli ve E:2019/2002, K:2020/1295 Sayılı Kararı   “…davacı ile davalı […]
×