Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari koşuldan bırakmaları ve […]
ÜAK’ın son dönemlerde FEB (Fresenius Environmental Bulletin) başta olmak üzere bazı dergilere şaibeli ifadesini kullanıp, […]
Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla resmiyet kazanan yağmacı dergilere […]
Başvuru Dönemi       : Mayıs 2021   Komisyon               : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Komisyon               : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu   Savunma İstenme Tarihi        […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
×