Doçentlik Süreci Doçent olma yolunda karşılaşılan ; dosya hazırlama, etik izinler, Üniversitelerarası Kurula yapılacak müracaatlar, […]
İş hukuku; iş ilişkilerini düzenleyen kuralların bulunduğu hukuk dalıdır. İşçi-işveren ilişkisi içerisinde işçinin korunması, ekonominin […]
Ceza Hukuku en temel insan haklarından sayılan kişi özgürlüğünün kısıtlanması ve çeşitli biçimlerde maddi ve […]
Toplumsal bir olgu ve müessese olan aile, büyük önemi dolayısıyla Anayasada düzenlenmiştir. Anayasanın 41. maddesinde, […]
Denklik; Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans veya yüksek […]
İMAR HUKUKU İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre […]
×