Başvuru Dönemi       : Ekim 2020   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ekim 2020   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Tezden Üretilmeyen Bir Makalenin Tezden Üretildiğini İddia Ederek Asgari Koşulları Sağlamadığını İddia Eden Jüri Raporunun […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ekim 2020   Komisyon               : Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
ÜAK’a Karşı Açılan Davada Mahkemeye ÜAK’ın Mahkemeye Bilgi ve Belge Sunmamasını Kötü Niyetli Bir Tutum […]
Mahkeme Sağlık Temel Alanında Doçentlik Başvurusu Yapan Adayların Uluslararası Makale Bölümünden 40 Puan Şartının 1a, […]
×