T.C. İSTANBUL 10.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO                                 : 2021/1347 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI)                   : […]
A- Disiplin Amirinin Görev, yetki ve sorumlulukları 1- Şikayet ya da ihbar dilekçesinin kayıtlara alınması […]
Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit […]
İşçiye ödenecek ücret, asgari ücretin altında olamayacağı için asgari ücretle çalışan işçilerin ücret artışları konusunda […]
Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı alabilir. Hukukumuzda evlenen kadınların iş sözleşmelerini feshedilmelerine […]
2018 yılında çıkan ilk Bedelli Askerlik Kanununa (7146 sayılı Kanun) göre “bedelli askerlik hükümlerinden yararlananların […]
Kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunumuzun 14. maddesinin birinci fıkrasının beş nolu bendinde, 506 […]
İSTEMİN ÖZETİ :İran uyruklu olan davacı tarafından, uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin İzmir Valiliği İl […]
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI) :K2 VEKİLİ:Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALI) :Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü/ANKARA VEKİLLERİ:Av. K4 […]
×