Başvuru Dönemi       : Ocak 2021

Komisyon                   : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Su Ürünleri

İddiaya Konu İhlal    : Haksız yazarlık (m.4/1-e)

İddianın özeti             : * Jüri üyesi ilk olarak 6794459 nolu eserin üretildiği projede yer alan XXX’in eserde yer almadığını ve buna ilişkin feragatnamenin de bulunmadığını iddia etmiştir.

* Jüri üyesi raporunda ikinci olarak 5892882 ve 6594724 nolu eserlerin müvekkilin görev yapmadığı farklı bir üniversite olan XXX Üniversitesinde yapıldığını, bu üniversiteden alınan etik kurul raporu ile yürütüldüğünü ve bu üniversitede çalışanlara sadece teşekkür edildiğini ileri sürmüştür.

Komisyon Karar Tarihi      : 01.10.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×