Başvuru Dönemi       : Ekim 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Nöroloji

İddiaya Konu İhlal    : Haksız yazarlık (m.4/1-e)

İddianın özeti             : * Jüri üyesi “XXXX” başlıklı çalışmanın Dr. XXXX’ın uzmanlık tezi olduğunu ve onun birinci isim olması gerektiğini ileri sürmüş ve yazarlık hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Savunma İstenme Tarihi     : 25.02.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×