Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Yönetim ve Strateji

İddiaya Konu İhlal    : İntihal (m.4/1-a),

İddianın özeti         : Çalışmalarında intihaller bulunan doçent adayının etik inceleme geçirmesi gerektiği düşünülmektedir. Aynı çalışmada farklı aşırmalar bulunduğundan çalışmanın hepsinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Savunma İstenme Tarihi: 17.12.2020

Komisyon Kararı    : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×