Başvuru Dönemi       : Ekim 2019

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Ticaret Hukuku

İddiaya Konu İhlal    : İntihal (m.4/1-a), Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d),

İddianın özeti             : * B.4 kodlu çalışma, B.3 kodlu çalışmadan bloklar halinde alıntılar içermektedir.

 * D.1 kodlu çalışmada farklı kaynaklardan alınan kısımlara atıf verilmediği

  * C.1.1 kodlu çalışmada başkalarına ait yazılardan bilimsel alını ve atıf kurallarına uyulmadan maksadı aşacak ölçüde yapılan alıntılar incelenmelidir.

Komisyon Tarihi      : 10.12.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde  dilimleme iddiasının isabetli olmadığı, kendi eserlerinden yapılan alıntıların tekrar yayım boyutuna ulaşmadığı, farklı kaynaklardan yapılan alıntılarda kaynağı gizlemediği bu bakımdan adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

 

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×