Adayın Temel Alanı : Filoloji

İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a)

İddianın özeti      : Doçentlik dosyasında kullandığı ve ana çalışması olarak yer alan makalesinin ……………adlı çalışmadan intihal olduğu iddia edilmektedir.

Komisyon Tarihi       : 05.05.2017

Komisyon Kararı      : Adayın Savunması yeterli görüldüğünden etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Doçent olduktan sonra yapılan şikayet sonrasında yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve müvekkil halihazırda doçentlik unvanını almış olduğu için herhangi bir idari yaptırım ile karşılaşmamıştır.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×