DOÇENTLİK BAŞVURUSUNUNUN REDDİ KARARINA İTİRAZ VE DAVA  Doçentlik başvurusu neticesinde verilen doçentlik başvurusunun iptali kararları […]
Araştırmam İçin Etik Kurul Onayına İhtiyacım Var Mı? Bir araştırmanın/projenin Etik Kurul incelemesi ve onayı […]
Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Akademik ve İdari Personelle İlgili Yapılacak Soruşturmalar Yükseköğretim kurumlarında yapılacak disiplin soruşturmaları […]
Akademik Çalışmalarda Etik İhlal İle İlgili Çalışmalar Yapan En Önemli Dernek İle Yapmış Olduğumuz Söyleşi […]
Başvuru Durumu: Başvuru Sonlandı, İlgili Başvuru Belgesinin ÜAK’a Ulaşması Bekleniyor Bu ifade doçentlik başvurunuzun sistem […]
Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari koşuldan bırakmaları ve […]
Yağmacı Dergi ile İlgili Doçentlik Sürecinde Alınan Kararlar ÜAK Doçentlik Komisyonunca Alınır. Üniversitelerarası Kurul(ÜAK) bazı […]
Yağmacı Olmayan Dergi Listesi Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla […]
Fresenius Environmental Bulletin Adlı Dergideki Makalelerin Doçentlik Başvurularında Kullanılabileceğine Dair Yargı Kararı Davada derginin kriterleri […]
Progress in Nutrition Adlı Dergi Şaibeli Dergi Değildir. Progress in Nutrition adlı dergide yayınlanan makalesini […]
Applied Ecology and Environmental Research Adlı Dergi Yağmacı Dergi Değildir. Applied Ecology and Environmental Research […]
Asian Journal of Education and Training”, “International Journal of Educational Methodology” ve “International Journal of […]
Felsefe ve Din Bilimleri Doçentlik Başvurusu Asgari Şartları Sağlamama Davasının Özeti  XXX Üniversitesinde görev yapan […]
Mimarlık Asgarî Koşulları Sağlamama Yargı Kararı Davasının Özeti Davacı vekili tarafından, müvekkilinin Nisan 2017 döneminde […]
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama  Davasının Özeti Van Eğitim ve Araştırma […]
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı, Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama Davası Özeti  2021 Yılı Mayıs […]
Ortodonti Bilim Alanı Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama Yargı Kararında Davanın Özeti Ekim 2019 döneminde Sağlık […]
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Alanında Asgari Koşulları Sağlamama Davası Özeti Mart 2020 döneminde ” […]
“Spor Bilimleri” bilim alanında ESCI’nin Alan İndeksi Sayılmamasından kaynaklı doçentlik başvurusu iptali ile ilgili Ankara […]
Mart 2020 döneminde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bilim Alanından Yapılan Doçentlik Başvurusunun Asgarî Başvuru Şartlarını Sağlamadığı […]
Söz konusu düzenleme 10/08/2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına […]
Tezden Üretilmeyen Bir Makalenin Tezden Üretildiğini İddia Ederek Asgari Koşulları Sağlamadığını İddia Eden Jüri Raporunun […]
ÜAK’a Karşı Açılan Davada Mahkemeye ÜAK’ın Mahkemeye Bilgi ve Belge Sunmamasını Kötü Niyetli Bir Tutum […]
Mahkeme Sağlık Temel Alanında Doçentlik Başvurusu Yapan Adayların Uluslararası Makale Bölümünden 40 Puan Şartının 1a, […]
Bilirkişi Raporu Üzerine Mahkeme gerekçesinde şu ifadeleri kullanmıştır: “ Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile; Yağmacı/Şaibeli […]
Makalelerin Bilim Alanı Dışında Olduğu İddia Edilerek ve Asgari Başvuru Koşullarını Sağlamadığı İleri Sürülerek Başvurusu […]
ÜAK’a karşı açılan yüzlerce dosyamız bulunmakla birlikte özellikle son 1 yıl içerisinde açılan davalarda, ÜAK […]
İSTEMİN ÖZETİ : Dava konusu işlemin iptali yönünde Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 04/09/2019 gün […]
Sahte Dergilerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ülkemizde akademik araştırmacılara yayın yapmaları için baskı uygulanması, akademik yükselme, […]
Tarafımızca, Ocak 2021 Döneminde “1091-Tıbbi Biyoloji” Bilim Alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkilimiz adına, asgari başvuru […]
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının(ÜAK) en önemli görevi doçentlik süreçlerini yönetmektir. Bu görev kapsamında açtığı Doçentlik Başvuru […]
Başvuru Dönemi       : Ekim 2020 Komisyon                   : Doçentlik Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Kalp ve […]
Fen ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanında yaptığı doçentlik başvurusu hakkında davalı idarece görevlendirilen üyelerden oluşan […]
Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında, doçentlik başvurularında adayların kitap, makale ve bildiri gibi […]
Müvekkilin, Mimarlık Bilim Alanından yaptığı doçentlik başvurusu sonucunda eser inceleme aşamasında asgarî koşulları sağlamadığı gerekçesiyle […]
Sağlık Bilimleri Temel Alanı 1032.02 kodlu Dahili Hastalıklar Hemşireliği Bilim Alanında yaptığı doçentlik başvurusu hakkında […]
Kimya bilim alanında yapılan doçentlik başvurusunun asgari koşulları taşımadığından bahisle iptal edilmesine ilişkin …… günlü, […]
Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik […]
Doçentlik Sınav Komisyonunun 27.01.2017 tarihli toplantısında doçentlik jüri üyelerinin görevlendirilmesindeki ilkeler belirlenmiş olup Üniversitelerarası Kurulun 23.03.2017 […]
Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra; Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri […]
Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor […]
Danıştay 8. Dairesi’nin 20.12.2018 tarih, E.2016/2365 ve K.2018 /8777 sayılı kararıyla Doçentlik Kriterlerinde yer alan, […]
2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile müvekkilimizin “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavına yapmış […]
Bilindiği üzere Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerisiyle para karşılığı […]
Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu Müvekkilin Asgari Koşulu Sağlamadığı gerekçesiyle Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4/3. Maddesi […]
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek […]
Getirilecek olan yeni sistem ve uygulamaların başlıcalarına bir önceki yazımızda ayrıntılı olarak değinmiş bulunmaktayız.(Yeni Doçentlik […]
ÖNEMLİ HUSUSLAR Üniversitelerarası Kurul’un 12.06.1987 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim […]
ETİK İNCELEME TALEP EDİLMESİ HALİNDE İZLENEN SÜREÇ Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında eser incelemesi […]
DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU SONRASI SÜREÇLER (ÖN İNCELEME-ESER İNCELEME AŞAMASI-SÖZLÜ SINAVI AŞAMASI- ETİK İNCELEME TALEP EDİLMESİ […]
DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARI 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca […]
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli 3. mükerrer […]
Doçent adaylarının yayınlarında bilimsel araştırma ve yayın Etiğine aykırı davrandığını iddia edilmesi halinde iddialar Yükseköğretim […]
Akademik dürüstlükle ilgili eğitim materyali geliştirmeyi ve deneyimlerini paylaşmayı amaçlayan Avrupa’nın 11 ülkesinden toplam 12 […]
Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından Yükseköğretim alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şunlardır; Yurtdışındaki yükseköğretim […]
Doçentlik Süreci Doçent olma yolunda karşılaşılan ; dosya hazırlama, etik izinler, Üniversitelerarası Kurula yapılacak müracaatlar, […]
×