Mahkeme Sağlık Temel Alanında Doçentlik Başvurusu Yapan Adayların Uluslararası Makale Bölümünden 40 Puan Şartının 1a, […]
Bilirkişi Raporu Üzerine Mahkeme gerekçesinde şu ifadeleri kullanmıştır: “ Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile; Yağmacı/Şaibeli […]
ÜAK’a karşı açılan yüzlerce dosyamız bulunmakla birlikte özellikle son 1 yıl içerisinde açılan davalarda, ÜAK […]
İSTEMİN ÖZETİ : Dava konusu işlemin iptali yönünde Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 04/09/2019 gün […]
Sahte Dergilerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ülkemizde akademik araştırmacılara yayın yapmaları için baskı uygulanması, akademik yükselme, […]
Tarafımızca, Ocak 2021 Döneminde “1091-Tıbbi Biyoloji” Bilim Alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkilimiz adına, asgari başvuru […]
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının(ÜAK) en önemli görevi doçentlik süreçlerini yönetmektir. Bu görev kapsamında açtığı Doçentlik Başvuru […]
×