Bosna Hersek’te bulunan International University of Travnik ”Insaat Mühendisligi” bölümünden mezun olan müvekkilin diplomasına denklik […]
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği’nin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3 maddesinde; “i) Mezuniyet […]
Bulgaristan ”Konstantin Preslavsky Üniversity of Shumen” üniversitesi “Dil ve Konuşma Terapisi” alanı mezunu olan müvekkilin, […]
Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 201  gün olarak […]
Kosova Iliria Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 192 (yüz doksan […]
Makedonya South East European Universitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan müvekkil tarafından, diplomasına denklik belgesi […]
Makedonya Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan müvekkilinin denklik belgesi verilmesine yönelik başvurusunun, hukuk alanında […]
Bu itibarla ÜAK’ın sonradan ihdas ettiği yurt dışında kalış süresi uygulamasının bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce eğitime başlayanlar için uygulanamayacağı, bu kararın açıkça hukuka aykırı olduğu, bunun yanında süre uygulaması sonucu telafisi mümkün olmayan zararlar doğması durumunda ise yürütmenin durdurulacağı hususu ortaya çıkmış oldu.
Doktora, sanatta yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirme işlemleri ile ilgili incelemeler ÜAK’ın çıkardığı usul […]
×