Asgari Koşulların Sağlanmadığı Gerekçesiyle Verilen Ret Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile müvekkilimizin “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavına yapmış olduğu başvurunun, asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Doçentlik Sınav işleminin; hukuka aykırı olduğu, sunmuş Okumaya devam et

Posted On :

Haksız Yazarlık Gerekçesiyle Verilen Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Ağustos ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile Sağlık Bilimleri Temel Alanından Doçentlik Sınavına başvuru yapan müvekkilimizin, eser/eserlerinde “Haksız Yazarlık” eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Okumaya devam et

Posted On :

YÖK, ÜAK ve Üniversitelerin “Yağmacı” Dergi Yayınlarının Başvurularda Dikkate Alınmaması Hususunda Dikkatli Davranmalıdır!

Bilindiği üzere Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerisiyle para karşılığı yayın yaptığından “yağmacı” (predatory) adı verilen dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin, akademik yükseltmelerde dikkate alınmamasını kararlaştırdı. Okumaya devam et

Posted On :

Doçentlik Sınav Komisyonunun “Asgari Koşul Sağlamadığı” Gerekçesiyle İptal Ettiği Başvuruya İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle Haksız ve Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verildi

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu Müvekkilin Asgari Koşulu Sağlamadığı gerekçesiyle Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4/3. Maddesi kapsamında iptal edilmiş ve yapılan itirazımız kabul edilmemişti. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından alınan Okumaya devam et

Posted On :

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yedek Jürilerin Raporlarını Dikkate Alarak Doçent Adaylarını Mağdur Etmektedir

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili Okumaya devam et

Posted On :

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ-1 (Genel Olarak/Yurt Dışında Yapılan Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının Denkliği)

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, yükseköğretim planlaması içinde, üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri Okumaya devam et

Posted On :

Kendinden İntihal(Self-Plagiarism) Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine Göre Etiğe Aykırı Eylemler Arasında Değildir ve Dilimleme Olarak Nitelendirilemez (Ankara 3. İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Kararı)

Müvekkilimiz hakkında Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun 14 Nisan 2017 tarihli ve 2017/03 sayılı toplantısında “dilimleme” yoluyla etik ihlalde bulunduğuna karar verilmiş ve Okumaya devam et

Posted On :