Yargı Kararı İle Alınan Doçentlik Unvanı. Ankara İdare Mahkemesi, Doçentlik Başvurusunda, Yayınların Yeterli Zenginlikte Olmadığı, Bilimsel Olarak Kıymetli Olmadığı ve Bilimsel Katkısının Sınırlı Olduğu Gerekçesiyle ÜAK’ın “Eser İncelemesi” Aşamasında Başarısız Sayma Kararının İptaline Karar Verdi.

Sağlık Bilimleri Temel alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, belirttiğimiz birçok açıdan hukuka aykırı olduğu; olumlu görüş belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli Okumaya devam et

Posted On :

ANKARA İDARE MAHKEMESİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURUSUNDA ESER İNCELEMESİ AŞAMASINDA BAŞARISIZ SAYILMA KARARININ İPTALİNE KARAR VERDİ

Sağlık Bilimleri Temel alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; olumlu görüş belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli olduğu ileri sürülerek Okumaya devam et

Posted On :

Ankara İdare Mahkemesi Doçentlik Sınavı Başvurularında Aday İle Jürilerin Seçtiği Anahtar Kelimelerin Uyumlu Olması Gerektiğine Karar Verdi

Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik Komisyonunda incelenmiş ve akabinde ÜAK Müvekkilin başvurusunu hukuka aykırı olarak iptal etmiştir. Alınan Kararın iptali istemiyle Okumaya devam et

Posted On :

YANLIŞ VE YANILTICI BEYAN (M.4/2-J) VE AKADEMİK TEAMÜLLERE AYKIRILIK(4/2-K) İDDİALARINA KARŞI YAPILAN SAVUNMAMIZLA ILGİLİ ETİK KOMİSYON KARARI

Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri İddiaya Konu İhlal   : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) İddianın özeti             Okumaya devam et

Posted On :

Haksız Yazarlık(m.4/1-e) ve Akademik Teamüllere Aykırılık(m.4/2-k) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı

Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları İddiaya Konu İhlal   : Haksız Okumaya devam et

Posted On :

Haksız Yazarlık(m.4/1-e) ve Yanlış Ve Yanıltıcı Beyan (M.4/2-J) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı

Başvuru Dönemi       : Ekim 2018 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği İddiaya Konu İhlal    : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Okumaya devam et

Posted On :

İntihal Savunmamıza Karşı Verilen Etik Komisyon Kararı.01.03.2020

Adayın Temel Alanı : Filoloji İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a) İddianın özeti      : Doçentlik dosyasında kullandığı ve ana çalışması olarak yer alan makalesinin ……………adlı çalışmadan intihal olduğu iddia edilmektedir. Komisyon Tarihi       : 05.05.2017 Komisyon Okumaya devam et

Posted On :

Yanlış Ve Yanıltıcı Beyan (M.4/2-J) Iddiasına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı

Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Yönetim ve Strateji İddiaya Konu İhlal   : Yanlış ve Yanıltıcı Okumaya devam et

Posted On :

İndekslerde Taranmayan Bir Dergiyi Taranıyor Gibi Göstermek(M.4/2-L) Iddiasına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı

Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği İddiaya Konu İhlal    : İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l) Okumaya devam et

Posted On :