Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Bulunmadığına Karar Verildi.

Jüri üyesi müvekkilin yayınlarının birbirine benzediğini ve bazılarının birbirinin aynısı olduğunu ileri sürerek adayın duplikasyon yaptığını iddia etmiştir. Çalışmalardaki hasta sayıları ve sonuçlarının farklı olduğu,  yöntem benzer olmakla birlikte takip Okumaya devam et

Posted On :

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Müvekkilin yayınlarında araştırma örneklerinin, araştırma yerinin, toplama zamanı ve sürelerinin, verilerin aynı ya da benzer olduğundan bahisle tekrar yayım eyleminde bulunduğu iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar karşısında konunun son derece Okumaya devam et

Posted On :

Dilimleme İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Jüri üyesi tarafından müvekkilin eserlerinde örneklem sayısı ve çalışma bulgularının benzer olduğu, bunun bir araştırma sonuçlarının dilimlenerek sunulduğu izlenimi yarattığı ve bu durumun yayın etiğine aykırı olduğu iddiasında bulunmuştur. Üniversitelerarası Okumaya devam et

Posted On :

Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Etiğe aykırılık tespitine ilişkin raporda özetle adayın bilimsel araştırma ve yayınlarda “yanlış veya yanıltıcı beyan” eyleminde bulunduğu Adayın eserlerinin ‘’ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi’’ olduğunu Okumaya devam et

Posted On :

Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.

Müvekkilimiz tarafından başvuru koşullarını sağlamak için kullanılan atıflardan yola çıkarak bu eserlerin doktora öncesi olmasına rağmen doktora sonrası ibaresi eklendiği, atıfta bulunulduğu iddia edilen yayınların kapak ya da diğer bilgilerin Okumaya devam et

Posted On :