İdare Hukuku, idarenin idari nitelikteki işlem, eylem ve sözleşmelerine uygulanan bir hukuk dalıdır. İdare hukukunda […]
Araştırmam İçin Etik Kurul Onayına İhtiyacım Var Mı? Bir araştırmanın/projenin Etik Kurul incelemesi ve onayı […]
Yükseköğretim kurumlarında yapılacak disiplin soruşturmaları ve verilecek nihai kararlara ilişkin ayrıntılar her ne kadar 2547 […]
Hukuk Ofisimizin avukatlarından Av. Ezgi KARATAŞ tarafından Akademide Etik Derneğinin söyleşisinde etik ihlallerle ilgili yasal […]
Başvuru Durumu: Başvuru Sonlandı, İlgili Başvuru Belgesinin ÜAK’a Ulaşması Bekleniyor Bu ifade doçentlik başvurunuzun sistem […]
Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari koşuldan bırakmaları ve […]
ÜAK’ın son dönemlerde FEB (Fresenius Environmental Bulletin) başta olmak üzere bazı dergilere şaibeli ifadesini kullanıp, […]
Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla resmiyet kazanan yağmacı dergilere […]
Dosyaya sunulan bilirkişi raporunu hükme esas alan İdare Mahkemesi karar gerekçesinde şu değerlendirmelere yer vermiştir: […]
Progress in Nutrition adlı dergide yayınlanan makalesini doçentlik başvurusunda beyan eden aday, bu derginin yağmacı/şaibeli […]
×