I) Başvuru Şartları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı […]
I) Başvuru Şartları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı […]
Yönergenin dayanağı 2547 Sayılı YÖK Kanununun 11. Maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesidir. Yönerge […]
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişiklikle lisansüstü tezlerin erişime açılması için ek bir madde eklenmektedir. […]
Getirilecek olan yeni sistem ve uygulamaların başlıcalarına bir önceki yazımızda ayrıntılı olarak değinmiş bulunmaktayız.(Yeni Doçentlik […]
Bilindiği Üzere Doçentlik Sistemi ve üniversitelerde bulunan akademik kadrolardan öğretim üyesi kadrolarına ilişkin köklü değişiklik […]
DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU SONRASI SÜREÇLER (ÖN İNCELEME-ESER İNCELEME AŞAMASI-SÖZLÜ SINAVI AŞAMASI- ETİK İNCELEME TALEP EDİLMESİ […]
Doçentlik Süreci Doçent olma yolunda karşılaşılan ; dosya hazırlama, etik izinler, Üniversitelerarası Kurula yapılacak müracaatlar, […]
×