DAVANIN ÖZETİ   : Davacı tarafından, Ekim 2020 döneminde “Spor Bilimleri” bilim alanında müracaat ettiği doçentlik […]
Söz konusu düzenleme 10/08/2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına […]
×