Doçentlik başvurusunda bulunan ve unvan almak isteyen her akademisyenin başvuru değerlendirme süreçlerinde doçentlik başvuru dosyalarının […]
Araştırmam İçin Etik Kurul Onayına İhtiyacım Var Mı? Bir araştırmanın/projenin Etik Kurul incelemesi ve onayı […]
Yükseköğretim kurumlarında yapılacak disiplin soruşturmaları ve verilecek nihai kararlara ilişkin ayrıntılar her ne kadar 2547 […]
Hukuk Ofisimizin avukatlarından Av. Ezgi KARATAŞ tarafından Akademide Etik Derneğinin söyleşisinde etik ihlallerle ilgili yasal […]
Başvuru Durumu: Başvuru Sonlandı, İlgili Başvuru Belgesinin ÜAK’a Ulaşması Bekleniyor Bu ifade doçentlik başvurunuzun sistem […]
Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari koşuldan bırakmaları ve […]
Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla resmiyet kazanan yağmacı dergilere […]
DAVANIN ÖZETİ         : Davacı tarafından, Ocak 2021 döneminde “Makro İktisat” bilim alanında doçentlik başvurusunun eser […]
DAVANIN ÖZETİ         : Davacı tarafından, Ekim 2019 döneminde “Mühendislik” temel alanı “Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği” […]
DAVANIN ÖZETİ         :  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından, […]
×