Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari koşuldan bırakmaları ve […]
Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla resmiyet kazanan yağmacı dergilere […]
DAVANIN ÖZETİ         : Davacı tarafından, Ocak 2021 döneminde “Makro İktisat” bilim alanında doçentlik başvurusunun eser […]
DAVANIN ÖZETİ         : Davacı tarafından, Ekim 2019 döneminde “Mühendislik” temel alanı “Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği” […]
DAVANIN ÖZETİ         :  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından, […]
Söz konusu düzenleme 10/08/2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına […]
ÜAK’a karşı açılan yüzlerce dosyamız bulunmakla birlikte özellikle son 1 yıl içerisinde açılan davalarda, ÜAK […]
Sahte Dergilerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ülkemizde akademik araştırmacılara yayın yapmaları için baskı uygulanması, akademik yükselme, […]
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının(ÜAK) en önemli görevi doçentlik süreçlerini yönetmektir. Bu görev kapsamında açtığı Doçentlik Başvuru […]
Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında, doçentlik başvurularında adayların kitap, makale ve bildiri gibi […]
×