Akademik dürüstlükle ilgili eğitim materyali geliştirmeyi ve deneyimlerini paylaşmayı amaçlayan Avrupa’nın 11 ülkesinden toplam 12 […]
Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından Yükseköğretim alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şunlardır; Yurtdışındaki yükseköğretim […]
Doçentlik Süreci Doçent olma yolunda karşılaşılan ; dosya hazırlama, etik izinler, Üniversitelerarası Kurula yapılacak müracaatlar, […]
×