Araştırmam İçin Etik Kurul Onayına İhtiyacım Var Mı? Bir araştırmanın/projenin Etik Kurul incelemesi ve onayı […]
Yükseköğretim kurumlarında yapılacak disiplin soruşturmaları ve verilecek nihai kararlara ilişkin ayrıntılar her ne kadar 2547 […]
Hukuk Ofisimizin avukatlarından Av. Ezgi KARATAŞ tarafından Akademide Etik Derneğinin söyleşisinde etik ihlallerle ilgili yasal […]
Başvuru Durumu: Başvuru Sonlandı, İlgili Başvuru Belgesinin ÜAK’a Ulaşması Bekleniyor Bu ifade doçentlik başvurunuzun sistem […]
Son zamanlarda jüri üyelerin keyfi nedenlerle doçent adaylarını etiğe sevk etmeleri, asgari koşuldan bırakmaları ve […]
Dünyada uzun zamandır gündemde olan ancak Türkiye’de YÖK’ün 07.03.2019 tarihli kararıyla resmiyet kazanan yağmacı dergilere […]
Söz konusu düzenleme 10/08/2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Mayıs 2021   Komisyon               : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
×