Bilindiği üzere Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerisiyle para karşılığı […]
Üniversitelerarası Kurul Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Müvekkilimizin yayınlarında  “haksız […]
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek […]
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının önemli görevlerinden bir tanesi de doçentlik sürecinde ortaya çıkan bilimsel araştırma ve […]
Yönergenin dayanağı 2547 Sayılı YÖK Kanununun 11. Maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesidir. Yönerge […]
Doçentlik Süreci Doçent olma yolunda karşılaşılan ; dosya hazırlama, etik izinler, Üniversitelerarası Kurula yapılacak müracaatlar, […]
×