Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ekim 2020   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ekim 2020   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ocak 2021   Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi       : Ekim 2020   Komisyon               : Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
Başvuru Dönemi    : Mayıs 2021   Komisyon               : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği […]
ÜAK’a karşı açılan yüzlerce dosyamız bulunmakla birlikte özellikle son 1 yıl içerisinde açılan davalarda, ÜAK […]
İSTEMİN ÖZETİ : Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yönünde verilen 15/11/2018 gün ve E:2018/39, […]
Sahte Dergilerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ülkemizde akademik araştırmacılara yayın yapmaları için baskı uygulanması, akademik yükselme, […]
×