Geçici 35. Maddenin süresinin ayın 31’inde dolacak olması nedeniyle çoğu Emniyet teşkilatında   görevli birçok polis […]
KKTC ‘  de  Doktora eğitimi alıp bu eğitimi Türkiye’de kabul ettirmek maksadıyla Denklik Başvurusunda bulunan […]
Bilindiği Üzere Doçentlik Sistemi ve üniversitelerde bulunan akademik kadrolardan öğretim üyesi kadrolarına ilişkin köklü değişiklik […]
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Öğrenci Disiplin İşleri” başlıklı 54/c maddesinde; “Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal […]
Geleneksel anlamda paranın tüm özelliklerinin elektronik parada bulunup bulunmadığı konusunda bir değerlendirme yapmak gerekirse, elektronik […]
Uzlaşma, vergi uyuşmazlıklarını sona erdirerek bunun gerçekleşmesini sağlamaktadır. Vergi idaresi alacağı olan vergi ya da […]
29.11.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat […]
Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından Yükseköğretim alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şunlardır; Yurtdışındaki yükseköğretim […]
×