1- Genel Hususlar: – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca, 31.12.2017 […]
– Herhangi bir yapının, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilebilmesi ve Kanundaki […]
İmar planları; çevreyi sağlıklı, düzenli, rahat, güvenli ve ekonomik bir yapıya kavuşturmak, yapılacak yatırımların yer […]
Çevre düzeni planlarına karşı açılan davalarda; Mahkeme kararlarında genel hatlarıyla aşağıdaki hususların önem arz ettiği […]
Uygulamada en çok karşılaşılan ve davalara konu edilen planlar; Çevre düzeni planları ve İmar planlarıdır. […]
Kira Yardımı: Kira yardımı ile ilgili önemli hususları şu şekilde sıralayabiliriz: – Anlaşma ile tahliye […]
– 6306 sayılı Kanun kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan, Belediyenin ise İller Bankası Anonim […]
REZERV YAPI ALANI/RİSKLİ ALAN/RİSKLİ YAPI KAVRAMLARI VE YETKİLİ İDARELER Rezerv Yapı Alanı 6306 Sayılı Kanun’un […]
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TANIMI VE AMACI Kentsel Dönüşümün Tanımı Kentsel dönüşümle alakalı birçok tanımlama yapılabilir. Çünkü […]
İMAR HUKUKU İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre […]
×