Yıllık izin süresi, izni hak ettiğiniz tarihteki hizmet sürenize ve 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine […]
Mobbing, basit, günlük çekişmelerden, tartışmalardan ziyade, sistematik şekilde, karşısındakini yok etmeye dönük, kasıtlı hukuka aykırı […]
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kural olarak; kesin ve sürekli veya geçici ve süreli olarak […]
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7226 sayılı Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) 24 Mart 2020 […]
Kısaca Kıdem tazminatı başka bir tabirle yıpranma tazminatıdır ve kendine özgü hukuki niteliği vardır. Kıdem […]
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesihte sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile işe […]
İşçi ile işveren, bir iş sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirler. Örneğin işçi, işlerini yerine getirirken […]
Covid-19 nedeniyle işyerinin geçici olarak kapanması veya işyerinde küçülme nedeniyle işten çıkarılan işçinin hakları nelerdir? […]
İşçi virüse yakalandığı takdirde raporlu ise bu rapor süresi ihbar süresini 6 hafta aşmadığı sürece […]
×