Kısaca Kıdem tazminatı başka bir tabirle yıpranma tazminatıdır ve kendine özgü hukuki niteliği vardır. Kıdem […]
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesihte sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile işe […]
İşçi ile işveren, bir iş sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirler. Örneğin işçi, işlerini yerine getirirken […]
Covid-19 nedeniyle işyerinin geçici olarak kapanması veya işyerinde küçülme nedeniyle işten çıkarılan işçinin hakları nelerdir? […]
İşçi virüse yakalandığı takdirde raporlu ise bu rapor süresi ihbar süresini 6 hafta aşmadığı sürece […]
Fazla mesai ücreti genellikle işçilere ödenmeyen bir ücret türüdür. Fazla mesai ücretinin nasıl hesaplandığı, nasıl […]
Sözlük anlamı “zarar ve ziyanı ödeme” olan tazminat terimi, hukuk dilinde, genellikle bir kimsenin şahıs […]
Son zamanlarda özellikle Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin  maddi sıkıntılardan dolayı  işten çıkarıldıkları  görülmektedir. Herhangi […]
İflas ve iflasın ertelenmesi çok duyduğumuz ifadeler olmakla birlikte son zamanlarda sıkça gündeme gelen konkordato […]
İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erme biçimine göre işçinin talep edebileceği ücret ve […]
×