Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesininİş Kanunundasayılan nedenlerden […]
İş hukuku; iş ilişkilerini düzenleyen kuralların bulunduğu hukuk dalıdır. İşçi-işveren ilişkisi içerisinde işçinin korunması, ekonominin […]
×